Документи, що додаються до вступу:

Перелік документів, які під час подання заяви в паперовій формі вступник додає до заяви

1. Копію документа, що посвідчує особу ( паспорт або свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);
2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
3. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ;
5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (для юнаків – шість);
6. Копію військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Приймальна комісія КПАІТ ОНАХТ