1-а наукова конференція студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

28 листопада 2014 р. відбулася 1-а наукова конференція студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство» ТПА ОНАХТ на тему:

«КУЛЬТУРА ДІЛОВОДСТВА ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ»


Відповідальний секретар — Баюш О.О.
Склад президії:

 • к.е.н., декан факультету «Економіки, бізнесу та контролю» ОНАХТ
  Купріна Н.М.
 • к.філос.н., доцент кафедри ДІД ГФ ОНПУ Кубко В.П.
 • заст. директора з навч.методич.роботи Оксаніченко В.Л.
 • заст. директора з виховної роботи Шиповалова Г.В.
 • зав. відділення автоматики, механіки та діловодства Стоянова Р.В.

У конференції з цікавими та змістовними доповідями брали активну участь студенти І, ІІ, ІІІ курсів спеціальності 5.02010501 «Діловодство», а саме:

 • Косенко А. В. (гр. КД – 121) з доповіддю «Культура діловодства та її складові: основні терміни та поняття»;
 • Мошен Н. (гр. КД – 121) з доповіддю «Ефективна організація роботи з документними потоками»;
 • Карапєткова С. І. (гр. КД – 121) – «Чинники впливу на рівень культури діловодства»;
 • Ващук В.І. (гр. КД – 131) – «Дотримання нормативно-правової бази – складова культури організації процесів документування»;
 • Ткаченко К. Ю. (ГФ, ОНПУ) – «Комунікативна компетентність в професійній системі діловодів»;
 • Глуздань Л. П. ( гр. КД – 121) – «Огляд сучасних систем електронного документообігу (СЕД): переваги та проблеми впровадження»;
 • Малайко Н. (гр. КД – 141) – «Корпоративна культура та етика як складова іміджу державного службовця»;
 • Козаченко О. С. (гр. КД – 141) – «Формування офісного приміщення»;
 • Хіщенко О. В. (гр. КД – 141) – «Діловий стиль одягу жінки» (усі доповіді під керівництвом О.О. Баюш);
 • Батієвська А. О. (гр. КД – 121) – «Види конфліктів в діловій сфері та методи їх вирішення» (під керівництвом Виходцевської Ю.О.);
 • Солонінко С. М. (гр. КД – 121) – «Використання СУБД в сучасному діловодстві як складова корпоративної культури» (під керівництвом Стоянової Р.В.).

Підсумки конференції підводилися за чотирма номінаціями:

 • За формою та оригінальністю викладу була відзначена доповідь студентки ІІІ курсу Глуздань Л.
 • За науковістю переможцем стала студентка ІІІ курсу Косенко А.
 • Як найцікавішу відзначено доповідь студентки ІІІ курсу Батієвської А.О.
 • Емоційною визнано доповідь студентки ІІ курсу Ващук В. І.

Від імені к.е.н, доцента, декана факультету економіки, бізнесу та контролю ОНАХТ Купріної Н.М. були нагороджені такі студенти:

Батієвська А.О., Глуздань Л.П. та Солонінко С. М.

Запрошені Н.М. Купріна та В.П. Кубко привітали усіх учасників конференції із започаткованою традицією проведення таких наукових заходів та побажали наступного року розширити межі конференції і запросити до участі студентів усіх навчальних закладів м. Одеси.