Чергове засідання атестаційної комісії ТПА ОНАХТ

18 березня 2015 року
відбулося чергове засідання атестаційної комісії
Технікуму промислової автоматики
Одеської національної академії харчових технологій

Атестація педагогічних працівників – один із найважливіших компонентів педагогічного життя. У кожному навчальному закладі склалися свої підходи до атестаційного процесу, сформувався власний досвід.

У Технікумі промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій атестація педагогічних працівників органічно поєднується з системою управління кадрами. Дотримуючись принципів добровільності, відкритості, колегіальності, індивідуальності та диференціації, ми створили умови для всіх педагогічних працівників щодо стимулювання цілеспрямованого неперервного зростання їхнього фахового рівня, розробили єдині вимоги щодо використання педагогами своїх професійних обов’язків.

at_2

Атестація проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, дотримуються всі терміни видання наказів та засідань атестаційної комісії.

Атестаційна комісія, до складу якої увійшли 14 осіб, на чолі з Єпур Ольгою Сергіївною, директором технікуму, на першому своєму засіданні затвердила списки педагогічних працівників, що атестуються у 2015 році. На цьому ж засіданні був затверджений графік проведення атестації. Педагогічні працівники, які атестуються ознайомлені з цим графіком під підпис.

У 2014-2015 навчальному році у технікумі атестуються 9 педагогічних працівників:

на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» — 2 педагоги;

на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» — 1 педагог;

на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст I категорії» — 3 педагоги;

на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» — 1 педагог;

на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» — 1 педагог;

на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» — 1 педагог.

Членами комісії також був розроблений графік вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються.

Свою роботу педагоги-атестанти презентували на педагогічних радах, засіданнях циклових комісій технікуму.

Атестаційна комісія, розглянувши матеріали педагогічних працівників, таємним голосуванням постановила:

tab_at_1

tab_at_2

tab_at_3

Вітаємо колег з творчою перемогою і бажаємо подальших успіхів у роботі !