Конвенція про права дитини в малюнках

Щороку 10 грудня, відмічається Міжнародний день прав людини.

ООН у Загальній декларації прав людини погодилася з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними в них правами та свободами без якої б то не було різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини. Дитина – це теж людина, але яка має право на особливе піклування та допомогу. У зв’язку з цим ООН було прийнято Декларацію про права дитини (1959 року) та Конвенцію про права дитини (1989 року). В Україні ця Конвенція набула чинності з 27 вересня 1991 р.

На честь Міжнародного дня прав людини студенти І-го курсу ТПА ОНАХТ створили галерею, яку було названо: Конвенція про права дитини в малюнках. Галерея була представлена на огляд студентів всіх курсів технікуму, викладачів, батьків з 28 листопада до 4 грудня 2015 року. Вона викликала захоплення як у її творців, які проявили свої творчість і креативність, так і глядачів, які ознайомилися зі своїми правами в нестандартний спосіб.

Зараз малюнки-ілюстрації прав дітей, створені студентами, зберігаються в корпусі № 2 ТПА в нашій бібліотеці і є доступними для ознайомлення бажаючими.

IMG_0275

IMG_0276

IMG_0277

IMG_0278