Акредитація спеціальностей коледжу

З 21.05.2018 р. по 26.05.2018 р. Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ приймав чотири акредитаційні комісії з чотирьох спеціальностей.

Першими, 21.05.2018 р., розпочали свою роботу члени експертної комісії зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство»: голова комісії — завідувач кафедри інформаційно-документних систем Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор Філіпова Людмила Яківна та експерт, голова циклової комісії діловодства Державного навчального закладу «Дніпровський транспортно-економічний коледж», викладач вищої категорії Назаренко Ірина Володимирівна. Вони перевірили методичну базу спеціальності, були присутні під час написання та перевірки контрольних зрізів, оцінили навчально–методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на спеціальності. Експерти були приємно здивовані рівнем підготовки молодших спеціалістів коледжу, що і відмітили у експертних висновках щодо акредитації.

23.05. 2018 р. у коледжі розпочали роботу ще три експертні комісії:

— експертна комісія з акредитації спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» у складі голови Швеця Станіслава Володимировича, доцента кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету, кандидата технічних наук, та експерта Гордєєвої Тетяни Валеріївни, голови циклової комісії дисциплін технології машинобудування та обробки матеріалів Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
— експертна комісія з акредитації спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» на чолі з доцентом кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидатом технічних наук Кінахом Ярославом Ігоровичем, та Федисівим Тарасом Богдановичем, завідувачем відділення розробки програмного забезпечення і діловодства Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж», який виступав у якості експерта;
— експертна комісія з акредитації спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», де головою був призначений Іващук В’ячеслав Віталійович, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук, а в якості експерта виступив Лазарів Михайло Михайлович, завідувач відділення автоматизації та приладобудування Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький механіко-технологічний коледж».

Члени усіх трьох експертних комісій плідно працювали з методичним забезпеченням спеціальностей, активно ділилися власним досвідом та переймали досвід роботи викладачів коледжу. Робота випускових циклових комісій коледжу була високо оцінена експертами. Особливу увагу експерти приділили практичній підготовці молодших спеціалістів на діючих провідних підприємствах міста: члени експертних комісій особисто відвідали підприємства та почули схвальні відгуки про студентів коледжу та їх підготовку.

Дякуємо усім членам експертних комісій та сподіваємося на подальшу співпрацю.
6560354452003297218

6560354611978202642
1

2

3