Чергове засідання атестаційної комісії ТПА ОНАХТ

15 березня 2017 року
відбулося чергове засідання атестаційної комісії
Технікуму промислової автоматики
Одеської національної академії харчових технологій

Атестація педагогічних працівників – один із найважливіших компонентів педагогічного життя. У кожному навчальному закладі склалися свої підходи до атестаційного процесу, сформувався власний досвід.

У Технікумі промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій атестація педагогічних працівників органічно поєднується з системою управління кадрами. Дотримуючись принципів добровільності, відкритості, колегіальності, індивідуальності та диференціації, ми створили умови для всіх педагогічних працівників щодо стимулювання цілеспрямованого неперервного зростання їхнього фахового рівня, розробили єдині вимоги щодо використання педагогами своїх професійних обов’язків.

Атестація проводиться згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, дотримуються всі терміни видання наказів та засідань атестаційної комісії.

IMG_3943

IMG_3944

IMG_3945

IMG_3949

IMG_3950

IMG_3952

IMG_3955

IMG_3957IMG_3962