Машинобудування – головна галузь світової промисловості

Звіт щодо проведення науково-практичної конференції

«Машинобудування – головна галузь світової промисловості».

23 травня 2017 року на базі Технікуму промислової автоматики ОНАХТ пройшла науково-практична конференція «Машинобудування – головна галузь світової промисловості». Цей захід вже став традиційним для нашого навчального закладу і вже втретє був відмінно організований та блискуче проведений цикловою комісією машинобудівних дисциплін ТПА ОНАХТ.

В роботі конференції взяли участь представники трьох навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а саме:

-Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій;

-Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій;

-Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського екологічного університету.

Почесним гостем конференції стала професор кафедри кріогенної техніки Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського ОНАХТ Морозюк Л.І., давній друг нашого Технікуму.

Під час роботи конференції було проведено засідання, яке пройшло на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій та з великим зацікавленням студентської молоді.

Відкриття конференції розпочалось виступом голови циклової комісії машинобудівних дисциплін Глущук Світлани Пилипівни, яка привітала усіх учасників конференції, засвідчила актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції. Також вона відмітила актуальність конференції в аспекті розвитку міжтехнікумського співробітництва студентів, здійснення обміну досвідом проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку машинобудування в контексті європейського вибору України.

У доповідях, проголошених на засіданні, піднімались актуальні питання проблем економіки та розвитку машинобудівних підприємств Одещини та України в цілому та питань використання ІТ-технологій в машинобудуванні.

Усього було заслухано 9 доповідей.

Особливий інтерес викликали доповіді у супроводі презентацій: «Країни – лідери сучасного верстатобудування» студентів ТПА ОНАХТ Куколєва Артема, Соколова Ігоря (керівник Глущук С.П., викладач машинобудівних дисциплін ТПА ОНАХТ) та «Оброблювальні центри з ЧПК – основа машинобудівного виробництва» студента ТПА ОНАХТ Молчанова Михайла (керівник Бєляков В.Г., викладач машинобудівних дисциплін ТПА ОНАХТ), які виклали своє особисте бачення особливостей розвитку машинобудування та перспективи подолання існуючих в галузі проблем.

Також увагу учасників конференції привернула змістовна доповідь «Механіка й креслення – перші помічники та основа створення нових енергозберігаючих систем», яка була присвячена перспективам розвитку холодильної техніки в галузі енергозбереження, що є особливо актуальним у зв’язку з нинішньою ситуацією з енергоресурсами в Україні. Робота, яка має важливий практичний напрям, була представлена студентом Одеського технічного коледжу ОНАХТ Користа Олександром (керівник Петрашова В.І. – голова циклової комісії спеціальних дисциплін ОТК ОНАХТ). Змістовну і цікаву доповідь на тему «Наука без таємниць – модифікація робочих поверхонь ріжучого інструменту» представили студенти Одеського коледжу комп’ютерних технологій ОДЕУ Тельпіс Василь та Тараненко Владислав (керівник – Георгієва Л.В., голова циклової комісії спеціальних технічних дисциплін та машинобудівного креслення ОККТ ОДЕУ).

Активними учасниками конференції були і студенти 2-х та 3-х курсів галузі знань «Механічна інженерія». Доповіді учасників конференції викликали зацікавлення слухачів та жваві дискусії серед присутніх.

Підсумовуючи роботу конференції, проф. Морозюк Л.І. побажала студентам розширювати коло наукових пошуків, активніше приймати участь у наукових заходах.

Обрані теми конференцій стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю запропонованих питань за результатами конференції було опубліковано збірку тез доповідей учасників конференції.
Всі присутні відзначили доброзичливу атмосферу, яка дозволила вести конструктивну дискусію. Конференція змогла об’єднати погляди різних молодих дослідників, адже обговорення – це є всебічне бачення тієї чи іншої проблематики.

Усі учасники конференції отримали грамоти, які засвідчують їх участь у Міжтехнікумівській студентській конференції та стають мотивацією для нових досліджень. Оплесками був нагороджений і найстаріший викладач ТПА ОНАХТ Бєляков Віктор Григорович, який, незважаючи на свій вік, продовжує якісну підготовку студентської молоді не тільки до участі у конференціях, а й на олімпіади, де наші студенти традиційно посідають призові місця.

Проведена конференція стала чудовою можливістю обговорити нові тенденції у галузі машинобудування, перспективні розробки, нові погляди на проблеми промисловості й ідеї для їх вирішення.

DSC_0014

DSC_0016

DSC_0018

DSC_0023

DSC_0029

DSC_0033

DSC_0035

DSC_0037

DSC_0043

DSC_0045

DSC_0048