Міжвузівська конференція студентів

13 квітня 2016 року відбулася І Міжвузівська конференція студентів на тему: «Актуальні проблеми сучасного діловодства: теоретичні та інноваційні питання»

Склад президії:

— к.е.н., декан факультету «Економіки, бізнесу та контролю» ОНАХТ Купріна Н.М.

— к.філос.н., доцент кафедри ДІД ГФ ОНПУ Кубко В.П.

— заст. директора з НМР ТПА ОНАХТ Оксаніченко В.Л.

— зав. відділення автоматики, механіки і діловодства ТПА ОНАХТ Стоянова Р.В.

— зав. навчально-виробничої практики ТПА ОНАХТ Баюш О.О.

— директор Лабораторії «Форт.Одеса» Чимчук Т.В.

Під час проведення конференції було заслухано шість доповідей студентів ТПА ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Діловодство», доповідь магістрантки ОНПУ спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», доповідь студентки ІІІ курсу ОНАХТ факультету «Облік та аудит» та доповідь студентки ІІ курсу судноводійського факультету Національного університету «Одеська морська академія».

Підсумки конференції підводилися за п’ятьма номінаціями:

1) За формою та оригінальністю викладу найкращою стала доповідь студентки ІІІ курсу ОНАХТ на тему: «Особливості застосування автоматизованої інформаційної системи АРМ «Діловодство» в канцелярії ОНАХТ» Косенко А.В. Керівник – к.е.н., декан факультету «Економіки бізнесу та контролю», доц. ОНАХТ Купріна Н. М.

2) За науковістю переможцем стала магістранта ОНПУ з доповіддю на тему: «Аналітичний документ як результат інформаційно-аналітичного дослідження». Керівник – доц. ОНПУ Ященко Л.Є.

3) Практична спрямованість була виявлена у доповіді на тему: «Функціонування СЕД «ДЕЛО 8.9» у Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради» студентки ІІІ курсу ТПА спеціальності «Діловодство» Терещенко І.В. Керівник – викладач ІІ категорії Баюш О.О.

4) Як найцікавішу відзначено доповідь студентки ІІІ курсу ТПА спеціальності «Діловодство» Варешкіної Г.О. на тему: «Особливості застосування електронних документів в Україні». Керівник – викладач вищої категорії Стоянова Р.В.

5) Номінацію емоційності посіла доповідь на тему «Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця працівника архіву» студентки ІІ курсу ТПА спеціальності «Діловодство» Мамаєвої П.П. Керівник – викладач ІІ категорії Баюш О.О.

Чемчук Т.В. продемонструвала студентам переваги і недоліки системи документообігу «M.E.Doc» в сфері документування.

Від імені к.е.н, доцента, декана факультету «Економіки, бізнесу і контролю» ОНАХТ Купріної Н.М. була нагороджена почесною грамотою та головним призом студентка ІІ курсу спеціальності «Діловодство» ТПА ОНАХТ Хіщенко О.В. Керівник – викладач ІІ категорії Баюш О.О.

КОНФЕРЕНЦІЮ ПІДГОТУВАЛА ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ДІЛОВОДСТВА ТПА ОНАХТ БАЮШ О.О.
IMG_1

IMG_2

IMG_3

IMG_4

IMG_5

IMG_6

IMG_7

IMG_8

IMG_9

IMG_10

IMG_11

IMG_12

IMG_13

IMG_14

IMG_15

IMG_16

IMG_17

IMG_19