Новітня політична лексика

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля…

Максим Рильський

15 травня група КП-142 завітала в Одеську національну бібліотеку імені М. Горького.

Групу запросили на презентацію книги “Новітня політична лексика”.

Презентували книгу:

— Кочеткова Т.В., зав. сектора довідково-бібліографічного обслуговування довідково-інформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького;

— Пальшков К.Є., кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ;

— Єфімова Г.І., зав. сектора “Закордонне українство” відділу обслуговування користувачів ОННБ ім. М. Горького, заслужений працівник культури;

— Байрак О.М., провідний бібліограф Центру правової інформації ОННБ ім. М. Горького.

“Новітня політична лексика” – енциклопедичний словник-довідник, в ньому представлені неологізми, оказіоналізми та інші новотвори. Словник-довідник охопив понад тисячу термінів сучасної політичної лексики. Він призначений для використання студентами і викладачами при вивченні курсів “Політологія”, “Історія політичної думки” та інших, а також широким загалом у довідкових та інших цілях. Видання такого енциклопедичного словника є надзвичайно актуальним за сучасних умов, оскільки вітчизняний політичний і власне науковий політологічний лексикон останнім часом стрімко збагачується не тільки неологізмами, а й оказіоналізмами або, як їх ще називають, “потенційними словами”, “формальними неологізмами” – тобто новими словоутвореннями у мовленні, котрі ще не зафіксовані у словниках. Так, Революція гідності, подальші події в Криму та на Донбасі ввели в ужиток українців цілу низку нових слів і висловів суспільно- політичного змісту. Цікаво те, що словник створювали понад 185 авторів з різних куточків України.

Втім перед укладачами енциклопедій ї словників стоїть складне завдання для включення у них справді актуальних, сучасних понять, що відповідають науковим критеріям і не перетворюють академічні за задумом видання на словники політичного сленгу. Авторам презентованого словника-довідника це вдалося повною мірою.

_D2iY9kUD3A

muLEq7O77po

pNZTMFohcH8