Підсумки ІІІ-ї науково-методичної конференції

Підсумки ІІІ-ї науково-методичної конференції
«Послідовність загальної середньої, професійної та вищої освіти як потреба і виклик сучасного суспільства» серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської національної академії харчових технологій

Програма конференції
Тезіси

25 березня 2016 року у Технікумі промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій відбулася ІІІ-я науково-методична конференція на тему: «Послідовність загальної середньої, професійної та вищої освіти як потреба і виклик сучасного суспільства». У роботі конференції взяли участь викладачі Одеського технічного коледжу, Технікуму промислової автоматики, Механіко-технологічного технікуму, Технікуму газової і нафтової промисловості.

На конференції розглядалися питання, присвячені вирішенню проблем покращення якості освіти, ефективної організації самостійної роботи студентів, активного впровадження дистанційного навчання, використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі, формування професійних компетенцій майбутнього фахівця.

Відкрив конференцію та привітав учасників проректор з НП та НР, кандидат технічних наук, доцент Ф.А. Трішин. Федір Анатолійович відмітив важливість питань, що винесені на розгляд конференції, наголосив на підвищенні якості освіти та конкурентноспроможності випускників на ринку праці, окреслив основні напрямки роботи технікумів і коледжу в рамках реформування освітньої галузі.

Жвавий інтерес викликала доповідь директора Центру дистанційного навчання ОНАХТ, кандидата фізико-математичних наук, доцента Ю.К. Корнієнка на тему: «Досвід впровадження та використання системи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі», у якій Юрій Костянтинович акцентував увагу на необхідності впровадження дистанційного навчання в освітній процес та його позитивного впливу на рівень якості освіти, поділився досвідом впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес академії.

Всі доповідачі у своїх виступах опиралися на власний досвід роботи та результати наукових досліджень, підкріплюючи доповіді цікавими та актуальними за змістом презентаціями. Особливої уваги заслуговують доповіді викладача Механіко-технологічного технікуму Комкової Ольги Анатоліївни на тему: «Інноваційні методи вивчення математики» та викладача Технікуму промислової автоматики Склярової Юлії Олегівни на тему: «Організація самостійної та творчої роботи студентів як важлива складова забезпечення якості вищої освіти», у яких вони поділилися власним досвідом роботи, запропонували цікаві форми і методи як аудиторної, так позааудиторної роботи зі студентами, що сприяє покращенню рівня якості освіти та стимулює до розвитку творчих здібностей і професійних компетенцій майбутніх фахівців.

Викладачі Комкова О.А. та Склярова Ю.О. презентують свої доповіді в ОНАХТ на 47-й науково-методичній конференції на тему: «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів».

Ольга Єпур,

директор Технікуму

промислової автоматики

ОНАХТ

IMG_1442

IMG_1444

IMG_1449

IMG_1450

IMG_1459

IMG_1462

IMG_1463
IMG_1478

IMG_1468

IMG_1471

 

IMG_1480

IMG_1484

IMG_1489

IMG_1493