Студентська науково-практична конференція «Актуальні питання документознавства та управлінської діяльності»

31 травня у КПАІТ ОНАХТ відбулася студентська науково-практична конференція «Актуальні питання документознавства та управлінської діяльності». Цього року конференція привернула студентів-науковців і з інших закладів м.Одеси. Це, зокрема, студенти Одеської національної академії харчових технологій – В.Тройніна та С.Чорна, Одеського національного політехнічного університету – Т. Темченко, Одеського національного морського університету – Н. Слюсаренко та Відокремленого підрозділу «Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг національного університету «Одеська юридична академія» – О. Калініна та Т.Каймакан. Від КПАІТ ОНАХТ виступали із доповідями студенти ІІ та ІІІ курсу Я. Домброван, І. Кирилюк, Н. Худобенко, О. Юрковська.

Вітальне слово виголосили спеціально запрошена гостя к.е.н., доцент, декан факультету економіки, бізнесу та контролю ОНАХТ Наталія Купріна та голова циклової комісії документознавства та інформаційної діяльності викл. ІІ категорії
Оксана Баюш. Вони привітали учасників конференції та побажали їм успіху у подальших наукових пошуках.

Цікаві й змістовні доповіді учасників було відзначено комісією КПАІТ ОНАХТ у складі заступника директора з навчально-методичної роботи Вікторії Оксаніченко, заступника директора з виховної роботи Галини Шаповалової, завідувача відділення автоматики механіки та діловодства Руслани Стоянової. Переможці отримали нагороди у таких номінаціях:

За науковість викладу – студ. ІІІ курсу спец. «Діловодство» Наталія Худобенко із доповіддю на тему: «Інформаційний менеджмент як складова документаційного забезпеченні управління» ( наук. керівник – викл. О. О. Баюш) та студ. ІІ курсу спец. «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Яна Домброван із доповіддю на тему: «Правила організації діловодства у новоствореному підприємстві» ( наук. керівник – викл. Т. П. Андріяш);

За формою та оригінальністю викладу – студ. ІІІ курсу спец. «Діловодство» Іванна Кирилюк із доповіддю на тему: «Інструкція з діловодства – головний документ служби документаційного забезпечення управління» (наук. керівник –
викл. О. О. Баюш);

Як найцікавішу відзначено доповідь студ. ІІІ курсу спец. «Діловодство» Олени Юрковської на тему: «Аналіз специфіки корпоративного іміджу органу місцевого самоврядування» ( наук. керівник – викл. Т. П. Андріяш);

Емоційною визнано доповідь студ. ІІІ курсу ВП «ОВПТУ сфери послуг НУ «ОЮА» Ольги Калініної на тему «Коммуникативная компетентность в системе профессиональной деятельности деловода» (наук. керівник – майстер виробн. навч. В.В. Бортко);

За актуальністю проблематики – студ. ІІІ курсу ВП «ОВПТУ сфери послуг НУ «ОЮА» Тетяна Каймакан з доповіддю на тему «Професійна етика як складова образу державного службовця» (наук. керівник – майстер виробн. навч. В. В.
Бортко).

Всі учасники конференції отримали почесні грамоти за активну участь у роботі конференції.
IMG_1

IMG_2

IMG_3

IMG_4

IMG_5

IMG_6