Успіхи практичної підготовки студентів ТПА у 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 році практичне навчання студентів технікуму було організовано відповідно до «Положення про організацію і проведення практичної підготовки студентів ОНАХТ», яке прийнято на засіданні Вченої ради ОНАХТ 18.12.2015, графіка навчального процесу ТПА, навчальних планів спеціальностей, наскрізних програм практики. Практична підготовки студентів складається із навчальної, технологічної і переддипломної практик на виробництві.

Методична робота:

1. Поновлено наскрізні програми для спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» з дисциплін «Системи керування базами даних», «Технологія створення програмних продуктів», «Програмування та алгоритмічні мови», «Операційні системи» та оновлена програма з технологічної виробничої практик.

2. Згідно з новими нормативними документами розроблено програми для технологічної та переддипломної практик для спеціальностей 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва».

3. Розроблено методичною комісією заступників директорів з навчально-виробничої роботи Положення про проведення практики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області.

Матеріальна база:

Для студентів спеціальностей комп’ютерного спрямування придбано 20 комп’ютерів у навчальні лабораторії, що сприяє більш якісній практичній підготовці під час занять з навчальної практики студентів.

Для студентів спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» встановлено в лабораторію обладнання у вигляді показових навчальних стендів, яке передав Одеський припортовий завод, що поліпшує стан якості навчальної практики відповідних студентів.

Бази практик:

Практична підготовки студентів з навчальної практики на виробництві та технологічної і переддипломної практик технічних спеціальностей організована за індивідуальними договорами між підприємствами, установами, організаціями (базою практики) та технікумом. У 2016-2017 н.р. довелося поновити бази практики, а саме: ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», ТОВ «Гідропром», ТДВ «ЗОНТ», ТОВ «Зернова столиця-Інжиніринг», «Завод елеваторного обладнання», ТОВ «Полігон», ТОВ «Південна електротехнічна компанія», ТОВ «Цемент», ТОВ «Хаджибей», ДП «Іллічівський морський торговельний порт», ТОВ «Укратлантік», ПАТ «Одесанафтопродукт», а також були задіяні наші минулі партнери ПАТ «Одескабель», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ «Будгідравліка» та ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон».

Слід зауважити, що студенти спеціальності 05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» та 5.05050502 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» майже усі отримали кваліфікаційні робочі розряди.

Щодо проходження навчальної та технологічної практики студентів спеціальності «Діловодство» договори були заключені з такими установами: «Суворівська районна адміністрація Одеської міської ради», «Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради», «Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради», «Управління соціального захисту населення Малиновського, Суворівського, Приморського району Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради», Одеський обласний центр зайнятості та Одеська міська рада. А також студенти вищезазначеної спеціальності проходять практику в канцелярії, відділі кадрів, деканаті факультету економіки бізнесу та контролю ОНАХТ, навчальному відділі ОНАХТ і як показала практика, надалі працевлаштовуються у різні структурні підрозділи ОНАХТ. А також без уваги не залишився Одеський технічний коледж, де студенти-практиканти, які там проходили практику працевлаштувалися на посади завідувача канцелярії та завідувача архівом.

Щодо проходження практики комп’ютерних спеціальностей, то студенти проявили себе під час проходження переддипломної практики в таких установах: «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського», ПАТ «Одесагаз», Комунальна установа «Одеський історико-краєзнавчий музей», Комунальна установа «Одеський музей західного і східного мистецтва», ТДВ «ЗОНТ», де отримали пропозиції працевлаштування.

Особливої уваги заслуговують студенти Луценко А.Г., Кічук А.Г., Шафаренко О.С., Степул А.М., які розробили для «Благодійного фонду «Пчелка» інформаційний портал та мобільний додаток для дітей шкільного віку щодо правил дорожнього руху, у результаті чого отримали подяки.

Слід зауважити, студенти-випускники спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» розробили під керівництвом декана факультету інформаційних технологій та кібербезпеки Котлика С.В. сформували Музей комп’ютерної техніки у Навчально-науковому інституті холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського.

Як показав моніторинг, то студенти спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» працевлаштовані після технологічної та переддипломної практик на ТОВ «Завод елеваторного обладнання», ТОВ «Мікрон».

Студенти-випускники спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» працевлаштовані після технологічної практики – 3 чол.., після переддипломної – 2 чол., на ТДВ «ЗОНТ», ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укратлантік».

Отже, завідувач з навчально-виробничої практики студентів ТПА ОНАХТ Баюш О.О. висловлює подяку викладачам професійно-орієнтованих дисциплін за сумлінне ставлення щодо практичної підготовки та надання необхідних консультацій студентам на даному етапі навчання!
15

16

17

18

19

IMG_1

IMG_8

IMG_9

IMG_10

IMG_11

IMG_12

IMG_13

IMG_20

IMG_21

IMG_22

IMG_последняя

музей 1

музей 2

музей 3

музей 4

музей 5