Відкрита лекція з дисципліни «Архітектура комп’ютера»

10 березня 2016 року у ТПА ОНАХТ було проведено відкриту лекцію з дисципліни «Архітектура комп’ютера» на тему: «Арифметичні дії у двійковій системі числення та елементи Бульової алгебри».

На початку лекції викладач Клименко О.Г. запропонувала студентам перевірити знання попередньої теми самостійно, для чого слід було підготувати питання і прокоментувати правильність відповідей, також було запропоновано тести, за допомогою яких студенти продемонстрували не тільки теоретичні знання, а й практичні навички з дисципліни. Така форма роботи продемонструвала результати самостійної роботи студентів.

Викладач Клименко О.Г. вдало поєднала перевірку попередніх знань студентів з однією з форм самостійної роботи. Також студентам були надані тести, за допомогою яких можна було оцінити не тільки теоретичні знання а й практичні навички.

Лекція була проведена на високому професійному рівні. Логічне, послідовне та доступне викладення матеріалу лекції супроводжувалося конкретними прикладами. Використання технічних засобів, презентацій та наочного матеріалу сприяло засвоєнню матеріалу лекції.

На відкритому занятті були присутні викладачі комп’ютерних дисциплін технікумів та коледжів – члени методичної комісії комп’ютерної інженерії ВНЗ І-ІІ р. а. Одеської області, голова методичної комісії викладачів комп’ютерної інженерії Кривченко Ю.В., а також представники технікуму — заступник директора з навчально-методичної роботи Оксаніченко В.Л., завідувач відділення Інформаційних технологій Храновська К.В., голова циклової комісії програмування Склярова Ю.О.

IMG_9574

IMG_9589

IMG_9608

IMG_9612