Відкрите заняття в групі АМ-151

23 листопада 2015 року у Технікумі промислової автоматики ОНАХТ (ІІ корпус, вул. Градоначальницька, 24) пройшло відкрите заняття в групі АМ-151 за темою «Машинобудування: сучасність та майбутнє», яке підготовлено відповідно до робочої і навчальної програми з дисципліни «Вступ до спеціальності» («Технології»). Заняття, за типом, було узагальнюючим та підсумковим, з використанням мультимедійних технологій, супроводжувалося демонстрацією презентацій, створених студентами. Метою дисципліни є можливість дати уявлення про майбутню професію, показати багатогранність її використання в усіх галузях виробництва, і зокрема, в машинобудуванні, як основі економіки.

Зацікавлено слухали студенти змістовну розповідь викладача дисципліни Глущук С.П. Студенти групи АМ-151 підготували презентації, в яких розповіли про своє уявлення щодо ролі техніка-технолога в сучасному виробництві.

1

2

Запрошені на відкрите заняття студенти ІУ курсу групи АМ-121 Кудімов Ю., Лазакович В., Флорескул О., Батін С. у своїх презентаціях висвітили цікаві моменти проходження технологічної практики на підприємствах міста Одеси: «Холдингова компанія «МІКРОН», ЗАО «Будгідравліка» і ТОВ «Південна електротехнічна компанія». Студенти-першокурсники мали можливість обмінятися думками зі студентами випускної групи, розповісти про свої враження щодо навчання та громадського життя в ТПА ОНАХТ.

Після відкритого заняття відбулося його обговорення членами циклової комісії, які були присутні на занятті – це викладач спецдисциплін Бєляков В.Г., зав. майстернями Кравченко М.Л., куратор групи АМ-121 Маначина І.С., та зав. відділення загальноосвітньої підготовки Доломанчук О.М.

3

4