Захист курсових робіт

Час, в який ми живемо — епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу перебудову. Тому зараз з’явилася необхідність оволодіти новими знаннями, вміннями і навичками, навчитися користуватися ними на практиці.

Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, — збагнення науки і мистецтва менеджменту в різних сферах життя.
Студентами Коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ вивчається такий необхідний в наш час предмет, як «Менеджмент і маркетинг». На третьому курсі студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» прослухавши курс лекцій з даного предмету, закріплюють свої знання здаючи семінари, виконуючи практичні роботи, а також, займаючись написанням курсових робіт під керівництвом викладача вищої категорії Виходцевськой Юлії Олександрівни. Їх захист проходить щорічно в кінці першого семестру.

20 грудня 2018 року студенти групи КД-161 захистили свої курсові проекти з менеджменту та маркетингу, вони виступили з доповідями і презентаціями на різноманітні теми, отримавши заслужені оцінки. На захисті курсових робіт була присутня Каламан Ольга Борисівна, директор інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Є. Вейнштейна ОНАХТ, яка високо оцінила доповіді студентів і запросила їх продовжити навчання в стінах ОНАХТ.
1

2

3

5