Методична база

Напрям підготовки 050101 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність: 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань»
Програма варіативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»
Програма варіативної навчальної дисципліни «WEB- технології та WEB — дизайн»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Операційні системи»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи екології»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Фізика»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Чисельні методи»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Електротехніка та основи електроніки»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Програма нормативної навчальної дисципліни «Експлуатація інформаційних систем»
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг»
Програма варіативної навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»

Робоча програма «Організація баз даних та знань»
Робоча програма «Фізика»
Робоча програма «Алгоритмізація та програмування»
Робоча програма «WEB- технології та WEB — дизайн»

Методичний комплекс з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»

Навчальна програма з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Конспект лекцій з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Конспект до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР_1 з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР_2 з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»

Методичний комплекс з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»

Навчальна програма з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»
Робоча програма з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»
Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»
Конспект до самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій»

Методичний комплекс з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»

Навчальна програма з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»
Робоча програма з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»
Конспект лекцій з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»
Конспект до самостійної роботи студентів з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР з дисципліни «Адміністрування програмних систем та комплексів»

Методичний комплекс з дисципліни «Чисельні методи»

Навчальна програма з дисципліни «Чисельні методи»
Конспект лекцій з дисципліни «Чисельні методи»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Чисельні методи»

Методичний комплекс з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Навчальна програма з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Конспект лекцій_1 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Конспект лекцій_2 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт_1 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт_2 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів_1 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів_2 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР_1 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР_2 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР_3 з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Методичний комплекс з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки»

Навчальна програма з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки»
Робоча програма з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки»
Конспект лекцій з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки»

Методичний комплекс з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»

Навчальна програма з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Робоча програма з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Конспект до самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»
Пакет матеріалів для виконання ККР з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»

Методичний комплекс з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Робоча програма з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Конспект лекцій з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Методичний комплекс з дисципліни «Технології захисту інформації»

Робоча програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Конспект лекцій з дисципліни «Технології захисту інформації»
Конспект до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технології захисту інформації»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технології захисту інформації»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР з дисципліни «Технології захисту інформації»
Пакет матеріалів для виконання ККР з дисципліни «Технології захисту інформації»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»

Робоча програма з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Навчальна програма з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Конспект до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Пакет матеріалів для виконання модульних КР з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Пакет матеріалів для виконання ККР з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»

Методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент та маркетинг»

Робоча програма з дисципліни «Менеджмент та маркетинг»
Навчальна програма з дисципліни «Менеджмент та маркетинг»
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та маркетинг»
Семінарське заняття з дисципліни «Менеджмент та маркетинг»
Пакет матеріалів для виконання ККР з дисципліни «Менеджмент та маркетинг»