Міжнародні відносини

Освітні міжнародні проекти – шлях до успіху майбутнього спеціаліста

Педагогічний колектив коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ працює над вивченням і впровадженням міжнародного освітнього та професійного досвіду. Міжнародне співробітництво відкриває великі можливості у сфері підготовки майбутніх фахівців. Міжнародне співробітництво на засадах інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий та європейський простір сприяє підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців та їх вихованню на загальносвітових та європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи України.

На сучасному етапі пріоритетними завданнями коледжу в області міжнародної діяльності є:

• розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх програмах;

• інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних проектах серед викладачів з метою їх залучення до підготовки проектних заявок та реалізації міжнародних проектів;

• активізація роботи із пошуку закордонних партнерів для проходження студентами міжнародної практики або стажування за кордоном;

• посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях;

• налагодження ефективного освітньо-культурного обміну викладачами й студентами з метою підвищення їх професійного рівня;

• заходи зі ствердження позитивного іміджу коледжу та України, поширення інформації про досягнення трудового колективу.

Стажування за кордоном, зокрема у Польщі, стає важливою частиною професійного досвіду амбітних студентів коледжу. Стажування дає професійні вміння, досвід роботи, знання галузі, навички презентації та особистого брендингу, які потрібні для успіху в будь-якій організації. Участь у програмі стажування є чудовим способом додати такий досвід до свого резюме, яке допоможе перейти зі світу навчання до світу роботи.

Переваги стажування незаперечні. За визначенням студентів, стажування стало незабутньою подією в їхньому житті, адже це реальна можливість не лише поглибити професійні знання й вміння, а й вивчити культуру, побут, зрозуміти менталітет людей, вдосконалити свої мовні навички, врешті-решт гарно і з користю відпочити.