Перелік фахових періодичних видань на 2018 рік

Спеціальність 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

(5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»)

Перелік фахових періодичних видань:
1. Computational Problems of Electrical Engineering
2. Безпека інформації
3. Вісник інженерної академії України
4. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка
5. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (серія «Комп’ютерні системи та мережі»)
 

Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

(5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»)

Перелік фахових періодичних видань:
1. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
(серія «Комп’ютерні системи та мережі»)

2. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки
3. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Аавтоматизація
 

Спеціальність 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

(5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»)

Перелік фахових періодичних видань:
1. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки
2. Вісник інженерної академії України
3. Високі технології в машинобудуванні
 

Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

(5.02010501 «Діловодство»)

Перелік фахових періодичних видань:
1. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки
2. Галицький економічний вісник
3. Економіка та держава