Про коледж

Історія КПАІТ ОНАХТ

КПАІТ ОНАХТ сьогодні

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій

Одеської національної академії харчових технологій

Коледж веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» для професійної діяльності на підприємствах і в організаціях, що застосовують засоби автоматизації, мікропроцесорної техніки, механічної інженерії, складних комп’ютерних систем та інформаційні технології в різних галузях виробничої, управлінської та інноваційної економічної діяльності.

Коледж – державний навчальний заклад І рівня акредитації за понад 70 років свого існування, завдяки досвідченому педагогічному колективу, традиційно високій якості підготовки фахівців займає провідне місце у справі забезпечення кадрами зазначеного профілю виробничо-технічної інфраструктури регіону, у тому числі підприємств харчової, хімічної, машинобудівної промисловості та організаційно-управлінської структури.

Коледж забезпечує поглиблену теоретичну і практичну підготовку студентів, що дає можливість випускникам гарантованого працевлаштування за фахом. Зокрема, глибокі знання і навички в області комп’ютерних наук, менеджменту, основ економіки, які студенти отримують з кожної спеціальності, суттєво розширюють межі їх майбутньої виробничої діяльності, високий рівень затребуваності на ринку праці в, як результат, дозволяють знайти достойне місце в майбутньому розвитку економіки України.

Коледж забезпечує принцип наступності у здобуванні повної вищої освіти, його навчальні плани і програми спрямовані на надання можливості всім випускникам продовжувати навчання у скорочений термін на старших курсах вищих навчальних закладів за обраними спеціальностями.