Історія коледжу

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ вул. Гоголя, 16

 

 

Заклад освіти засновано урядовим рішенням, наказом Міністерства будівельного, комунального і шляхового машинобудування СРСР 10.02.1947 року під назвою: Одеський машинобудівний технікум.

Перший навчальний рік розпочато 1 вересня 1947 року підготовкою фахівців з трьох спеціальностей: кранобудування, зварювальне та ковальсько-штампувальне виробництво.

У наступні роки зміст підготовки насичувався новими спеціальностями, які відповідали вимогам та тенденціям виробництва щодо автоматизації технологічних процесів у металообробній, харчовій, текстильній та легкій промисловості. Така профілізація навчального закладу обумовила урядове рішення щодо його перейменування в Одеський технікум промислової автоматики (08.02.1963 р.).

У технікумі велась інтенсивна робота з розширення навчально-матеріальної бази, насичення сучасними приладами, устаткуванням, технічними засобами автоматики. Зростала чисельність контингенту студентів, яка у 1970 році по денному і вечірньому відділенням склала 1 594 особи.

Усі роки існування закладу освіти його керівництво і педагогічний колектив дотримувалися сучасних тенденцій розвитку промисловості.

Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ
вул. Градоначальницька, 24

 

 

Тому поступово навчальний процес постійно збагачувався змістом, що відображав тенденції сучасного виробництва, інформатизації, впровадження мікропроцесорної та обчислювальної техніки.   Це   обумовило   відкриття з 1997 року нових спеціальностей за напрямками «Документознавство та інформаційна діяльність», «Комп´ютерні науки». Розпочато підготовку програмістів та організаторів діловодства. Змінювалась організаційна структура технікуму. У 1994 році технікум було підпорядковано Міністерству важкого машинобудування СРСР, у 1996 році — Міністерству освіти і науки України. У 1997 році технікум введено до складу Одеської державної академії холоду, а в 2012 році — до складу Одеської національної академії харчових технологій.

10.10.2017 року, наказом Міністерства освіти і науки України технікум перейменовано на Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій.

Загальні відомості про навчальний заклад

Вищий державний заклад освіти І рівня акредитації.
Директор — Єпур Ольга Сергіївна.

Структура закладу освіти:

  • навчальний корпус №1 (вул. Гоголя, 16), площа — 3621,3 м2;
  • навчальний корпус №2 (вул. Градоначальницька, 24), площа — 1811,1 м2;
  • гуртожиток (вул. Новосельського, 64), площа — 1798 м2.
  • відділення «Інформаційних технологій»:

— зав. відділення — Стоянова Руслана Василівна

— тел. (048) 723-66-58;

  • відділення «Автоматики, механіки і діловодства»:

— зав. відділення — Поліщук Галина Олегівна

— тел. (048) 723-65-58;

  • бібліотека з двома читальними залами та книжковим фондом у 55 тис. томів.
  • навчально-виробничі майстерні.