Коледж сьогодні

       Форма навчання у Коледжі промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ — денна, у структуру якого входять два відділення та шість предметних циклових комісій.

IMG_0282

 Коледж має два навчальні корпуси загальною площею 5432,4 м2, до яких входять спортивна та актові зали, бібліотека з двома читальними залами та навчально-виробничі майстерні. Заклад освіти має матеріально-технічну базу, достатню для успішної організації освітнього процесу. В коледжі функціонують кабінети та лабораторії з належним обладнанням, навчально-методичною і довідковою літературою. Джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека та електронні засоби інформації. Бібліотека закладу освіти має два книгосховища, абонементну та дві читальні зали на 100 місць. Загальний  бібліотечний фонд складає понад 55 тисяч примірників.

  У закладі освіти належна увага приділяється новітнім засобам отримання інформації – всі лабораторії обчислювальної техніки, навчально-комп’ютерний комплекс підключено до мережі Інтернет, на території коледжу організовано Wi-Fi-зону з вільним доступом до мережі.

   Студенти забезпечені гуртожитком на 140 місць.

 У коледжі велика увага приділяється розвитку творчих здібностей студентів. На базі закладу освіти функціонують танцювальний та вокальний ансамблі. Систематично проводяться культурно-масові заходи. За підсумками оглядів — конкурсів художньої самодіяльності серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації художній колектив коледжу щорічно посідає призові місця.

Проведення студентських конференцій, професійних конкурсів, предметних олімпіад, інтелектуальних змагань сприяє якісному розвитку особистості кожного студента, збільшує його зацікавленість до навчання та суспільного життя коледжу.

Студенти мають можливість займатися у спортивних секціях, брати участь у спортивних змаганнях, які проводяться як на рівні міста так і на базі коледжу.

За роки існування коледжу підготовлено більше 14 тисяч висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють у різних структурах галузі.

 Враховуючи сучасні тенденції у сфері освіти педагогічний колектив коледжу постійно вдосконалює освітній процес: використовує передовий педагогічний досвід, інноваційні методи, новітні технології, вивчає тенденції і зміни ринку праці, вимоги до підготовки молодших спеціалістів.

В коледжі готують фахівців за такими спеціальностями:

121 «Інженерія програмного забезпечення».

Кваліфікація: технік-програміст.

Створення програмного забезпечення для персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж, для обчислювальної та іншої мікропроцесорної техніки і засобів автоматизації, вирішення програмними засобами виробничих завдань.

          122  «Комп’ютерні науки»

Кваліфікація технік-програміст

Комп’ютерна обробка інформації, створення баз даних і знань на підставі аналізу великих масивів інформації, надання пропозицій до прийняття управлінських рішень, обслуговування програмованої мікропроцесорної та обчислювальної техніки.

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Кваліфікація: електромеханік.

Забезпечення виконання монтажних і налагоджувальних робіт в ході автоматизації виробництва обслуговування засобів і систем автоматизації технологічних процесів діючих виробництв, експлуатація мікропроцесорних та комп’ютерних систем автоматики.

 133 «Галузеве машинобудування».

Кваліфікація: технік-технолог.

Програмне забезпечення технологічного обладнання технологічного обладнання з числовим програмним керуванням, технологічне забезпечення механообробного виробництва та гнучких виробничих систем, використання інформаційних технологій в інженерній практиці

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Кваліфікація: організатор діловодства.

Документальне та інформаційне забезпечення менеджменту, обробка ділової документації на державній та іноземних мовах, керування інформаційними потоками за допомогою засобів комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення, організація роботи офісів, архівних та кадрових підрозділів.