Протокол № 1 Загальних зборів студентів КПАІТ ОНАХТ від 18.05.2018

Заг_ збори Page 1

Заг_ збори Page 2

Заг_ збори Page 3

Заг_ збори Page 4