Протокол № 2 засідання виборчої комісії студентів від 07.04.2017

1ПротоколВК№2

2протоколВК№2

3Протокол ВК№2