Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 2017 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Методичний комплекс з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»
Навчальна програма з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»
Робоча програма з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»
Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»

Методичний комплекс з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Навчальна програма з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Робоча програма з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Конспект, 1 частина з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Конспект, 2 частина з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціальні системи документування»

Методичний комплекс з практикуму комп’ютерного діловодства
Навчальна програма з практикуму комп’ютерного діловодства
Робоча програма з практикуму комп’ютерного діловодства

Методичний комплекс з дисципліни «Діловодство»
Навчальна програма з дисципліни «Діловодство»
Робоча програма з дисципліни «Діловодство»
Завдання до практичних робіт з дисципліни «Діловодство»
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Діловодство»

Методичний комплекс з дисципліни «Архівознавство»
Навчальна програма з дисципліни «Архівознавство»
Робоча програма з дисципліни «Архівознавство»
Конспект лекцій з дисципліни «Архівознавство»
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Архівознавство»

Методичний комплекс з дисципліни «Психологія ділового спілкування»
Навчальна програма з дисципліни «Психологія ділового спілкування»
Робоча програма з дисципліни «Психологія ділового спілкування»

Методичний комплекс з дисципліни «Професійна етика»
Навчальна програма з дисципліни «Професійна етика»
Робоча програма з дисципліни «Професійна етика»

Методичний комплекс з дисципліни «Теорія комунікації»
Навчальна програма з дисципліни «Теорія комунікації»
Робоча програма з дисципліни «Теорія комунікації»
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія комунікації» Частина 1
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія комунікації» Частина 2
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Теорія комунікації»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Навчальна програма з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Робоча програма з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Документознавство»
Навчальна програма з дисципліни «Документознавство»
Робоча програма з дисципліни «Документознавство»
Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Документознавство»

Методичний комплекс з дисципліни «Організаційна техніка»
Навчальна програма з дисципліни «Організаційна техніка»
Робоча програма з дисципліни «Організаційна техніка»
Конспект лекцій з дисципліни «Організаційна техніка»
Вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Організаційна техніка»

Методичний комплекс з дисципліни «Системи управління базами даних»
Навчальна програма з дисципліни «Системи управління базами даних»
Робоча програма з дисципліни «Системи управління базами даних»
Конспект лекцій з дисципліни «Системи управління базами даних»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Системи управління базами даних»

Методичний комплекс з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка»

Методичний комплекс з дисципліни «Вища математика»
Навчальна програма з дисципліни «Вища математика»
Робоча програма з дисципліни «Вища математика»
Конспект лекцій частина 1 з дисципліни «Вища математика»
Конспект лекцій частина 2 з дисципліни «Вища математика»

Методичний комплекс з дисципліни «Культурологія»
Робоча програма з дисципліни «Культурологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для для виконання самостійних робіт з дисципліни «Культурологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи філософських знань»
Навчальна програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Робоча програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи філософських знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Навчальна програма з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Робоча програма з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»

Методичний комплекс з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Навчальна програма з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Робоча програма з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Конспект лекцій з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»

Методичний комплекс з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»
Навчальна програма з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»
Робоча програма з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»

Методичний комплекс з дисципліни «Економічна теорія»
Робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
Тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи екології»
Робоча програма з дисципліни «Основи екології»

Методичний комплекс з дисципліни «Фізична культура»
Навчальна програма з дисципліни «Фізична культура»
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізична культура»
Плани-конспекти занять навчальної дисципліни «Фізична культура»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи правознавства»
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи правознавства»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи правознавства»

Методичний комплекс з дисципліни «Соціологія»
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Соціологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Методичні розробки тем з граматики для I-II курсів з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичний комплекс з дисципліни «Охорона праці»
Навчальна програма з дисципліни «Охорона праці»
Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці»
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці»
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Охорона праці»

Методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Навчальна програма з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»

Методичний комплекс з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Навчальна програма з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» Частина 1
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» Частина 2