Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 2017 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Методичний комплекс з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»
Навчальна програма з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»
Робоча програма з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»
Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення управління»

Методичний комплекс з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Навчальна програма з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Робоча програма з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Конспект, 1 частина з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Конспект, 2 частина з дисципліни «Спеціальні системи документування»
Вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціальні системи документування»

Методичний комплекс з практикуму комп’ютерного діловодства
Навчальна програма з практикуму комп’ютерного діловодства
Робоча програма з практикуму комп’ютерного діловодства

Методичний комплекс з дисципліни «Діловодство»
Навчальна програма з дисципліни «Діловодство»
Робоча програма з дисципліни «Діловодство»
Завдання до практичних робіт з дисципліни «Діловодство»
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Діловодство»

Методичний комплекс з дисципліни «Архівознавство»
Навчальна програма з дисципліни «Архівознавство»
Робоча програма з дисципліни «Архівознавство»
Конспект лекцій з дисципліни «Архівознавство»
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Архівознавство»

Методичний комплекс з дисципліни «Психологія ділового спілкування»
Навчальна програма з дисципліни «Психологія ділового спілкування»
Робоча програма з дисципліни «Психологія ділового спілкування»

Методичний комплекс з дисципліни «Професійна етика»
Навчальна програма з дисципліни «Професійна етика»
Робоча програма з дисципліни «Професійна етика»

Методичний комплекс з дисципліни «Теорія комунікації»
Навчальна програма з дисципліни «Теорія комунікації»
Робоча програма з дисципліни «Теорія комунікації»
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія комунікації» Частина 1
Конспект лекцій з дисципліни «Теорія комунікації» Частина 2
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Теорія комунікації»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Навчальна програма з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Робоча програма з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Документознавство»
Навчальна програма з дисципліни «Документознавство»
Робоча програма з дисципліни «Документознавство»
Конспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Документознавство»

Методичний комплекс з дисципліни «Організаційна техніка»
Навчальна програма з дисципліни «Організаційна техніка»
Робоча програма з дисципліни «Організаційна техніка»
Конспект лекцій з дисципліни «Організаційна техніка»
Вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Організаційна техніка»

Методичний комплекс з дисципліни «Системи управління базами даних»
Навчальна програма з дисципліни «Системи управління базами даних»
Робоча програма з дисципліни «Системи управління базами даних»
Конспект лекцій з дисципліни «Системи управління базами даних»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Системи управління базами даних»

Методичний комплекс з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка»

Методичний комплекс з дисципліни «Вища математика»
Навчальна програма з дисципліни «Вища математика»
Робоча програма з дисципліни «Вища математика»
Конспект лекцій частина 1 з дисципліни «Вища математика»
Конспект лекцій частина 2 з дисципліни «Вища математика»

Методичний комплекс з дисципліни «Культурологія»
Робоча програма з дисципліни «Культурологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для для виконання самостійних робіт з дисципліни «Культурологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи філософських знань»
Навчальна програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Робоча програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи філософських знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Навчальна програма з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Робоча програма з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу»

Методичний комплекс з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Навчальна програма з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Робоча програма з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Конспект лекцій з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»
Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни «Мікро-і макроекономіка»

Методичний комплекс з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»
Навчальна програма з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»
Робоча програма з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка, планування та організація діяльності підприємства»

Методичний комплекс з дисципліни «Економічна теорія»
Робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
Тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи екології»
Робоча програма з дисципліни «Основи екології»

Методичний комплекс з дисципліни «Фізична культура»
Навчальна програма з дисципліни «Фізична культура»
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізична культура»
Плани-конспекти занять навчальної дисципліни «Фізична культура»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи правознавства»
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи правознавства»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи правознавства»

Методичний комплекс з дисципліни «Соціологія»
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Соціологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Методичні розробки тем з граматики для I-II курсів з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичний комплекс з дисципліни «Охорона праці»
Навчальна програма з дисципліни «Охорона праці»
Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці»
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці»
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці»
Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Охорона праці»

Методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Навчальна програма з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та мережі»

Методичний комплекс з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Навчальна програма з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Робоча програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Конспект лекцій з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» Частина 1
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» Частина 2