Спеціальність 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" 2017 року

Спеціальність 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
(5.05010301 "Розробка програмного забезпечення")

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Спеціальність 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Спеціальність 5.05010301 «РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Дипломне проектування
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи

Навчальна практика з програмування
Навчальна програма з навчальної практики з програмування

Навчальна практика з баз даних
Навчальна програма з навчальної практики з баз даних

Навчальна практика з об'єктно-орієнтованого програмування
Навчальна програма з навчальної практики з об'єктно-орієнтованого програмування
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної практики з об'єктно-орієнтованого програмування
Навчальний посібник для проведення практики з об'єктно-орієнтованого програмування

Технологічна практика
Навчальна програма з технологічної практики

Методичний комплекс з дисципліни "Фізика"
Навчальна програма з дисципліни "Фізика"
Робоча програма з дисципліни "Фізика"
Конспект лекцій з дисципліни "Фізика"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №1 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №2 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №3 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №4 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №5 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №6 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №7 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №8 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №9 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №10 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №11 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №12 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №13 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №14 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №15 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №16 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №17 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №18 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №19 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №20 з дисципліни "Фізика"
Інструкція до лабораторної роботи №21 з дисципліни "Фізика"

Методичний комплекс з дисципліни "Культурологія"
Робоча програма з дисципліни "Культурологія"
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія"
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни "Культурологія"
Методичні вказівки для для виконання самостійних робіт з дисципліни "Культурологія"

Методичний комплекс з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"
Навчальна програма з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"
Робоча програма з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"
Конспект лекцій з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"
Додатки методичних вказівок для виконання практичних робіт з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Конструювання програмного забезпечення"

Методичний комплекс з дисципліни "Вступ до спеціальності"
Навчальна програма з дисципліни "Вступ до спеціальності"
Робоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності"
Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до спеціальності"
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Вступ до спеціальності"

Методичний комплекс з дисципліни "Людино-машинний інтерфейс"
Навчальна програма з дисципліни "Людино-машинний інтерфейс"
Робоча програма з дисципліни "Людино-машинний інтерфейс"
Конспект лекцій з дисципліни "Людино-машинний інтерфейс"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Людино-машинний інтерфейс"

Методичний комплекс з дисципліни "Проектний практикум"
Навчальна програма з дисципліни "Проектний практикум"
Робоча програма з дисципліни "Проектний практикум"
Конспект лекцій з дисципліни "Проектний практикум"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Проектний практикум"
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Проектний практикум"

Методичний комплекс з дисципліни "Основи захисту інформації і кодування"
Навчальна програма з дисципліни "Основи захисту інформації і кодування"
Робоча програма з дисципліни "Основи захисту інформації і кодування"
Конспект лекцій з дисципліни Частина 1 "Основи захисту інформації і кодування"
Конспект лекцій з дисципліни Частина 2 "Основи захисту інформації і кодування"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи захисту інформації і кодування"
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи захисту інформації і кодування"

Методичний комплекс з дисципліни "Операційні системи"
Навчальна програма з дисципліни "Операційні системи"
Робоча програма з дисципліни "Операційні системи"
Конспект лекцій з дисципліни Частина 1 "Операційні системи"
Конспект лекцій з дисципліни Частина 2 "Операційні системи"
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Операційні системи"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Операційні системи"

Методичний комплекс з дисципліни "Основи програмної інженерії"
Навчальна програма з дисципліни "Основи програмної інженерії"
Робоча програма з дисципліни "Основи програмної інженерії"
Конспект лекцій з дисципліни "Основи програмної інженерії"
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Основи програмної інженерії"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи програмної інженерії"

Методичний комплекс з дисципліни "Інструментальні засоби візуального програмування"
Навчальна програма з дисципліни "ІЗВП"
Робоча програма з дисципліни "ІЗВП"
Конспект лекцій частина 1 з дисципліни "ІЗВП"
Конспект лекцій частина 2 з дисципліни "ІЗВП"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "ІЗВП"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "ІЗВП"

Методичний комплекс з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"
Навчальна програма з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"
Робоча програма з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"
Конспект лекцій з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

Методичний комплекс з дисципліни "Бази даних"
Навчальна програма з дисципліни "Бази даних"
Робоча програма з дисципліни "Бази даних"
Конспект лекцій з дисципліни "Бази даних"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бази даних"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Бази даних"

Методичний комплекс з дисципліни "WEB-програмування"
Навчальна програма з дисципліни "WEB-програмування"
Робоча програма з дисципліни "WEB-програмування"


Методичний комплекс з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"
Навчальна програма з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"
Робоча програма з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"
Конспект лекцій частина з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови"

Методичний комплекс з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка"
Навчальна програма з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка"
Робоча програма з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка"
Конспект лекцій з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Інженерна і комп'ютерна графіка"

Методичний комплекс з дисципліни "Диференціальні рівняння"
Навчальна програма з дисципліни "Диференціальні рівняння"
Робоча програма з дисципліни "Диференціальні рівняння"
Конспект лекцій частина з дисципліни "Диференціальні рівняння"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Диференціальні рівняння"

Методичний комплекс з дисципліни "Математичний аналіз"
Навчальна програма з дисципліни "Математичний аналіз"
Робоча програма з дисципліни "Математичний аналіз"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Математичний аналіз"

Методичний комплекс з дисципліни "Архітектура комп'ютерів"
Навчальна програма з дисципліни "Архітектура комп'ютерів"
Робоча програма з дисципліни "Архітектура комп'ютерів"
Конспект лекцій частина з дисципліни "Архітектура комп'ютерів"
Методичні вказівки для виконання лабороторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютерів"

Методичний комплекс з дисципліни "Економічна теорія"
Робоча програма з дисципліни "Економічна теорія"
Конспект лекцій частина з дисципліни "Економічна теорія"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Економічна теорія"

Методичний комплекс з дисципліни "Основи екології"
Робоча програма з дисципліни "Основи екології"

Методичний комплекс з дисципліни "Біологія"
Робоча програма з дисципліни "Біологія"

Методичний комплекс з дисципліни "Хімія"
Робоча програма з дисципліни "Хімія"

Методичний комплекс з дисципліни "Фізичне виховання"
Навчальна програма з дисципліни "Фізичне виховання"

Методичний комплекс з дисципліни "Соціологія"
Робоча програма навчальної дисципліни "Соціологія"
Конспект лекцій з дисципліни "Соціологія"
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни "Соціологія"

Методичний комплекс з дисципліни "Основи правознавства"
Робоча програма навчальної дисципліни "Основи правознавства"
Конспект лекцій з дисципліни "Основи правознавства"
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни "Основи правознавства"

Методичний комплекс з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
Навчальна програма з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
Робоча програма з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
Конспект лекцій частина з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт №1 з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт №2 з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
Методичні розробки тем з граматики для I-II курсів з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням"

Методичний комплекс з дисципліни "Охорона праці"
Робоча програма з дисципліни "Охорона праці"

Методичний комплекс з дисципліни "Web-технології. Front-end розробка"
Навчальна програма з дисципліни "Web-технології. Front-end розробка"
Робоча програма з дисципліни "Web-технології. Front-end розробка"

Методичний комплекс з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"
Навчальна програма з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"
Навчальна програма з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування" (КПС)
Робоча програма з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"
Конспект лекцій  з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"

Методичний комплекс з дисципліни "Технології (навчальний модуль "Комп'ютерне проектування")"
Навчальна програма з дисципліни "Технології (навчальний модуль "Комп'ютерне проектування")"
Робоча програма з дисципліни "Технології (навчальний модуль "Комп'ютерне проектування")"
Конспект лекцій з дисципліни "Технології (навчальний модуль "Комп'ютерне проектування")"
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Технології (навчальний модуль "Комп'ютерне проектування")"

Методичний комплекс з дисципліни "Чисельні методи" 
Навчальна програма з дисципліни "Чисельні методи"