Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Дипломне проектування
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи

Навчальна практика з програмування

Навчальна програма з навчальної практики з програмування

Методичний комплекс з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Навчальна програма з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» 
Робоча програма з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Навчальна програма з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Робоча програма з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 1
Конспект лекцій з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 2
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 1
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 2

Методичний комплекс з дисципліни «Технології захисту інформації»
Навчальна програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Робоча програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Конспект лекцій з дисципліни «Технології захисту інформації» Частина 1
Конспект лекцій з дисципліни «Технології захисту інформації» Частина 2
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технології захисту інформації»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Технології захисту інформації»

Методичний комплекс з дисципліни «Експлуатація інформаційних систем»
Робоча програма з дисципліни «Експлуатація інформаційних систем»
Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація інформаційних систем»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Експлуатація інформаційних систем»

Методичний комплекс з дисципліни «Операційні системи»
Робоча програма з дисципліни «Операційні системи»
Конспект лекцій з дисципліни «Операційні системи»

Методичний комплекс з дисципліни «Технології (навчальний модуль «Комп’ютерне проектування»)»
Навчальна програма з дисципліни «Технології (навчальний модуль «Комп’ютерне проектування»)»
Робоча програма з дисципліни «Технології (навчальний модуль «Комп’ютерне проектування»)»
Конспект лекцій з дисципліни «Технології (навчальний модуль «Комп’ютерне проектування»)»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технології (навчальний модуль «Комп’ютерне проектування»)»

Методичний комплекс з дисципліни «Чисельні методи»
Навчальна програма з дисципліни «Чисельні методи»

Методичний комплекс з дисципліни «Охорона праці»
Робоча програма з дисципліни «Охорона праці»
Методична розробка до лекції «Пожежна безпека» з дисципліни «Охорона праці»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи програмної інженерії»
Навчальна програма з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Робоча програма з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Методичний комплекс з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Навчальна програма з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Робоча програма з дисципліни «Організація баз даних та знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Навчальна програма з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Робоча програма з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Конспект лекцій  з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

Методичний комплекс з дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка»
Навчальна програма з дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка»
Робоча програма з дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка»
Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка»

Методичний комплекс з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»
Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»

Методичний комплекс з дисципліни «Розробка клієнт-серверних застосувань»
Навчальна програма з дисципліни «Розробка клієнт-серверних застосувань»

Методичний комплекс з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Навчальна програма з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»
Робоча програма з дисципліни «Тестування програмних систем і комплексів»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи робототехніки та програмування для Arduino»
Робоча програма з дисципліни «Основи робототехніки та програмування для Arduino»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи робототехніки та програмування для Arduino»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи робототехніки та програмування для Arduino»