Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

Дипломне проектування
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи

Методичний комплекс з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Навчальна програма з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» 
Робоча програма з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Навчальна програма з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»
Робоча програма з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»

Конспект лекцій з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 1

Конспект лекцій з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 2

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації»

Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 1

Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи збору, передачі і обробки інформації» Частина 2

Методичний комплекс з дисципліни «Технології захисту інформації»
Навчальна програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Робоча програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Конспект лекцій з дисципліни «Технології захисту інформації» Частина 1
Конспект лекцій з дисципліни «Технології захисту інформації» Частина 2
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технології захисту інформації»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Технології захисту інформації»