Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 2017 року

Спеціальність 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
 

Дипломне проектування
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи

Методичний комплекс з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів»

Методичний комплекс з дисципліни «Технології захисту інформації»
Навчальна програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Робоча програма з дисципліни «Технології захисту інформації»
Конспект лекцій з дисципліни Частина 1 «Технології захисту інформації»
Конспект лекцій з дисципліни Частина 2 «Технології захисту інформації»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Технології захисту інформації»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Технології захисту інформації»