Спеціальність 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Спеціальність 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»
(5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»)

 
Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 2017 року
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Спеціальність 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»
5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Методичний комплекс з дисципліни «Вища математика»
Навчальна програма з дисципліни «Вища математика»
Робоча програма з дисципліни «Вища математика»
Конспект лекцій частина 1 з дисципліни «Вища математика»
Конспект лекцій частина 2 з дисципліни «Вища математика»

Методичний комплекс з дисципліни «Фізика»
Навчальна програма з дисципліни «Фізика»
Робоча програма з дисципліни «Фізика»
Конспект лекцій з дисципліни «Фізика»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Фізика»
Інструкції до лабораторних робіт з дисципліни «Фізика»

Методичний комплекс з дисципліни «Технологічне оснащення»
Навчальна програма з дисципліни «Технологічне оснащення»
Робоча програма з дисципліни «Технологічне оснащення»

Методичний комплекс з дисципліни «Системи ЧПК в механообробці»
Навчальна програма з дисципліни «Системи ЧПК в механообробці»
Робоча програма з дисципліни «Системи ЧПК в механообробці»

Методичний комплекс з дисципліни «Приводи технологічного обладнання»
Навчальна програма з дисципліни «Приводи технологічного обладнання»
Робоча програма з дисципліни «Приводи технологічного обладнання»

Методичний комплекс з дисципліни «Культурологія»
Робоча програма з дисципліни «Культурологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для для виконання самостійних робіт з дисципліни «Культурологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи філософських знань»
Навчальна програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Робоча програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для проведення самостійних робіт з дисципліни «Основи філософських знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка»
Навчальна програма з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка»
Робоча програма з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка»
Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка»

Методичний комплекс з дисципліни «Економічна теорія»
Робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
Тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи екології»
Робоча програма з дисципліни «Основи екології»

Методичний комплекс з дисципліни «Біологія»
Робоча програма з дисципліни «Біологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Хімія»
Робоча програма з дисципліни «Хімія»

Методичний комплекс з дисципліни «Фізична культура»
Навчальна програма з дисципліни «Фізична культура»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи правознавства»
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи правознавства»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи правознавства»

Методичний комплекс з дисципліни «Соціологія »
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Соціологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»

Методичний комплекс з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Навчальна програма з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Робоча програма навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»

Методичний комплекс з дисципліни «Металорізальні вестати та автоматичні лінії»
Навчальна програма з дисципліни «Металорізальні вестати та автоматичні лінії»
Робоча програма навчальної дисципліни «Металорізальні вестати та автоматичні лінії»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи проектування контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв»
Навчальна програма з дисципліни «Основи проектування контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв»

Методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Методичні розробки тем з граматики для I-II курсів з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
 

Методичний комплекс з дисципліни «Основи контрольно-вимірювальних пристроїв»
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи контрольно-вимірювальних пристроїв»