Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
(5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»)

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету підготовки молодших спеціалістів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 2017 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Методичний комплекс з дисципліни «Проектування систем автоматизації»
Навчальна програма з дисципліни «Проектування систем автоматизації»
Робоча програма частина 1 з дисципліни «Проектування систем автоматизації»
Робоча програма частина 2 з дисципліни «Проектування систем автоматизації»

Методичний комплекс з дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
Навчальна програма з дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
Робоча програма з дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
Конспект лекцій з дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка»

Методичний комплекс з дисципліни «Електротехнічні та конструкційні матеріали»
Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни «Електротехнічні та конструкційні матеріали»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Електротехнічні та конструкційні матеріали»

Методичний комплекс з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання»
Навчальна програма з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання»
Робоча програма з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання»
Конспект лекцій з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання»
Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання»
Зошит для виконання лабороторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання»

Методичний комплекс з дисципліни «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка»
Навчальна програма з дисципліни «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка»
Робоча програма з дисципліни «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка»
Конспект лекцій з дисципліни «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка»
Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка»

Методичний комплекс з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»
Навчальна програма з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»
Робоча програма частина 1 з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»
Робоча програма частина 2 з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»

Методичний комплекс з дисципліни «Культурологія»
Робоча програма з дисципліни «Культурологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Культурологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи філософських знань»
Навчальна програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Робоча програма з дисципліни «Основи філософських знань»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи філософських знань»
Методичні вказівки для для виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи філософських знань»

Методичний комплекс з дисципліни «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт»
Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт»
Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт»
Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт»
Методичні вказівки та завдання для виконання лабороторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт»

Методичний комплекс з дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»
Навчальна програма з дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»
Робоча програма з дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»
Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»
Методичні вказівки та завдання для виконання лабороторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори»

Методичний комплекс з дисципліни «Економічна теорія»
Робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія»
Тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи екології»
Робоча програма з дисципліни «Основи екології»

Методичний комплекс з дисципліни «Біологія»
Робоча програма з дисципліни «Біологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Хімія»
Робоча програма з дисципліни «Хімія»

Методичний комплекс з дисципліни «Фізична культура»
Навчальна програма з дисципліни «Фізична культура»

Методичний комплекс з дисципліни «Основи правознавства»
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи правознавства»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи правознавства»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи правознавства»

Методичний комплекс з дисципліни «Соціологія»
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія»
Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Соціологія»

Методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Методичні розробки тем з граматики для I-II курсів з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Методичний комплекс з дисципліни «Операційні системи та інтерфейси робототехнічних комплексів»
Робоча програма з дисципліни «Операційні системи та інтерфейси робототехнічних комплексів»
Конспект лекцій з дисципліни «Операційні системи та інтерфейси робототехнічних комплексів»
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Операційні системи та інтерфейси робототехнічних комплексів»