Відділення автоматики, механіки і діловодства КПАІТ

На відділенні «Автоматики, механіки і діловодства»

здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:

Колектив викладачів спрямовує свою роботу на формування професійно значущих якостей майбутнього фахівця, впровадження нових ефективних методів і засобів навчання, передового педагогічного досвіду. Студенти забезпечують виконання монтажних і налагоджувальних робіт в ході автоматизації виробництва обслуговування засобів і систем автоматизації технологічних процесів діючих виробництв, експлуатують мікропроцесорні та комп’ютерні системи автоматики, працюють з програмним забезпеченням технологічного обладнання з числовим програмним керуванням, технологічним забезпеченням механообробного виробництва та гнучких виробничих систем, використовують інформаційні технології в інженерній практиці. Здійснюють документальне та інформаційне забезпечення менеджменту, обробку ділової документації державною та іноземними мовами, керування інформаційними потоками за допомогою засобів комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення, організацію роботи офісів, архівних та кадрових підрозділів.