Спеціальність 129 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

У ХХІ столітті в епоху інформаційно-комунікативних технологій конкурентоспроможним і перспективним є тільки той спеціаліст, який володіє сучасними технологіями в області інформації, документації, менеджменту.

Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування у процесі управлінської діяльності.

Архівна справа – це галузь життєдіяльності людства, яка охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб.

Бібліотечна справа – це галузь інформаційної, культурної і освітньої діяльності суспільства.

Отримавши диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності, випускник буде знати:

— методи застосування державно-правових актів, інструктивних й нормативних матеріалів з питань діловодства;
— аспекти законодавства України щодо інформаційного забезпечення управління;
— законодавчу базу щодо роботи зі зверненнями громадян у державних структурах;
— правила роботи з документами з обмеженим доступом до інформації;
— Кодекс законів про працю працівників України;
— загальні принципи роботи сучасних систем електронного документообігу;
— знання з теорії бібліотечних і архівних установ;
— методи і засоби роботи в операційних системах, в локальних і глобальних комп’ютерних мережах;
— основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності:

— завідувач канцелярії, архіву;
— керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
— інспектор з контролю за виконанням доручень;
— помічник керівника підприємства (установи, організації);
— референт з основної діяльності;
— архіваріус;
— організатор діловодства;
— офісний службовець (документознавство);
— секретар адміністративних органів;
— інспектор з кадрів.

Сфера працевлаштування випускників: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, державні архіви, підприємства, організації, бібліотечні структури, інформаційні установи різного рівня та форм власності, а також громадські структури та інші спеціалізовані організації відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня.

Отримавши диплом молодшого спеціаліста випускник має можливість продовжувати навчання за скороченою формою у Одеській національній академії харчових технологій за спеціальностями «Облік та аудит» і «Менеджмент, маркетинг і логістики».

ЯКІСТЬ ІНФОПРАЦІВНИКА – ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО!

Зробіть правильний вибір для вашого

майбутнього!

КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ —

ШАНС стати відмінним фахівцем у комп’ютеризованому майбутньому!