Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Автоматизація… Це поняття стійко увійшло в наше життя. Автоматизація у сучасному суспільстві визначає інноваційний розвиток усіх сфер людської діяльності. Мікропроцесорними засобами автоматизації оснащені автомобілі і побутова техніка, машинобудівне і торгове обладнання. Комплексна автоматизація сучасного виробництва у всіх галузях промисловості об’єднує у своєму складі промислові комп’ютери, компоненти зв’язку і локальних мереж, системи комп’ютерного регулювання й управління технологічними процесами і станками, системи візуалізації і машинного бачення, програмне забезпечення.

 Автоматизація технологічних процесів є вирішальним фактором у підвищенні продуктивності праці і якості продукції, що випускається.

Технологічні процеси сучасних промислових об’єктів вимагають контролю великого числа параметрів і складні в управлінні.

Для вирішення різноманітних і складних задач з проектування, виробництва й експлуатації сучасних систем автоматизації потрібні освічені висококваліфіковані спеціалісти. Підготовкою таких спеціалістів — техніків-електромеханіків — займається відділення автоматики, механіки та діловодства Коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій.

Випускники коледжу забезпечують розробку й експлуатацію мікропроцесорних систем управління технологічним обладнанням, комп’ютерних мереж і систем автоматизації на найрізноманітніших підприємствах й організаціях. Спеціаліст в галузі автоматизації, що займається проектуванням, налаштуванням й експлуатацією сучасних систем управління, за характером своєї діяльності стикається як з теоретичними, так і з практичними задачами автоматизації. Ефективно вирішувати ці задачі неможливо без глибокого знання теорії і практики автоматичного управління, обчислювальної і мікропроцесорної техніки, електроніки й електротехніки, технологічних процесів.

Автоматизація – мобільна галузь науки і техніки, що постійно розвивається. Тому коледж звертає постійну увагу на вдосконалення навчального процесу. Для найкращої підготовки студентів на відділенні є лабораторія метрології, лабораторія мікропроцесорних систем та інщі лабораторії, оснащені обладнанням, необхідним для проведення лабораторних робіт. Відділення має стабільний високопрофесійний викладацький склад, який дає студентам найякіснішу освіту та можливість стати в майбутньому людиною з великої букви.

Наші студенти проходять виробничу практику на підприємствах міста: ОАО «Холодмонтажавтоматика», ЛПУМГ, ОАО «Укрлоудсистем» та ін. Тут у справжніх виробничих умовах вони закріплюють і розширюють свої знання. Ці установи є найкращими для підготовки студентів.

Випускники коледжу без особливих проблем вирішують завдання свого працевлаштування з гідною заробітньою платою. Широкий профіль підготовки дозволяє випускнику знайти застосування своїм знанням і вмінням у багатьох сферах, пов’язаних з комп’ютерним управлінням складними системами, на підприємствах й організаціях не тільки Одеси й області, але й інших областей України, а також за кордоном.

Універсальність підготовки, набуті знання і навички дозволяють техніку-електромеханіку вдосконалюватися в процесі трудової діяльності і за потреби освоювати сумiжнi спеціальності в найкращому навчальному закладі. Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ стане вирішальним та найважливішим кроком у ваше велике майбутнє.

Зробіть правильний вибір для вашого

майбутнього!

КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ —

ШАНС стати відмінним фахівцем у комп’ютеризованому майбутньому!