Спеціальність 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Машинобудування є базовою галуззю народного господарства, що визначає рівень розвитку галузей: легкої промисловості, сільського господарства, енергетики, транспорту, побуту, сфери обслуговування тощо.

В існуючих умовах розвитку  суспільства в період переходу від великих підприємств, оснащених старою технологією, до сучасних, в більшості приватних, одним із самих значимих факторів технічного прогресу  в машинобудуванні, приладобудуванні та легкої промисловості є удосконалення технології виробництва за рахунок створення кращих засобів  праці, розробки принципово нових технологій. Для вирішення різноманітних задач машинобудування потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Підготовкою таких спеціалістів — техніків-технологів займається коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій.

Студенти спеціалісти вивчають такі професійно-орієнтовані дисципліни:

—         основи обробки матеріалів та інструмент;
—         металорізальні верстати;
—         технологія машинобудування;
—         технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК.

Наші студенти проходять виробничу практику на підприємствах міста ТВО х/к «Мікрон», завод «Будгідравліка», АТ «Одеський завод по випуску ковальсько-пресових автоматів».

Випускники коледжу підготовлені до активної творчої, професійної та соціальної діяльності, призначенні для роботи на машинобудівельних підприємствах та проектно-технологічних організаціях на первинних посадах: технік-технолог, технік-конструктор, начальник цеху.  Універсальність підготовки, знання і навички дозволяють техніку-технологу освоювати суміжні спеціальності в найкращому навчальному закладі.

Зробіть правильний вибір для вашого

майбутнього!

КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ —

ШАНС стати відмінним фахівцем у комп’ютеризованому майбутньому!