Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Коледжі промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій є обов’язковою складовою функціонування закладу освіти.

Робота щодо розвитку та впровадження самоврядування в коледжі здійснюється відповідно до Закону України «Про Вищу освіту», Положення про коледж, Положення про студентське самоврядування у Одеській національній академії харчових технологій та інструктивно-розпорядчої документації, що унормовує впровадження студентського самоврядування у ВНЗ.

Найвищим органом студентського самоврядування у коледжі є конференція студентів. В 2017-2018 навчальному році працює старостат у складі 23 осіб.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці і зростання соціальної активності.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

— забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

— забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

— сприяння у навчальній, науковій та творчій діяльності;

— сприяння у створенні необхідних умов для навчання, проживання і відпочинку студентів;

— створення різноманітних студентських гуртків та клубів за інтересами;

— сприяння працевлаштуванню випускників;

— безпосередня участь у сприянні реалізації молодіжної політики:

— координація діяльності старостату і студентського профкому;

— контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

— участь у розподілі стипендіального фонду;

— залучення студентів до художньої самодіяльності;

— проведення загальноколеджевих вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів;

— участь у поселенні студентів до гуртожитку та виселення з нього;

— пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.;

— інші функції, передбачені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».